Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Sródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000155481, Kapitał zakładowy: 50 000, 00 pln; NIP: 678-01-04-473; Regon: 350144481

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości